Law of one

04.01.2020

Hej fina! 

Här hos mig går det trögt, försöker verka fram poddavsnitt men hittar inte riktigt gnistan. Än.
I vår kommer jag bjuda in fler gäster till podden med info både och tarotkort och annat. Så håll ut! 

Jag har tänkt att jag ska skriva om the law of one ett tag nu. Det finns inte mycket skrivet om det på svenska så jag tänker - varför inte?

Vad är då The law of one?
Det är kanaliserad information som togs emot på 1980 talet. Tre personer avsåg att ta kontakt med utomjordningar och fick då kontakt med en entitet som kallar sig Ra. 
Ra beskriver sig själv som a social memory complex från den 6:e vibrationsnivån. 

Varför fastnade jag för Law of one?
De saker jag såg i min regression från ett tidigare liv i Egypten stod nerskrivet i den här kanaliserade informationen (vilken jag snubblade över EFTER att jag gjort regressionen). Någon hade alltså tagit emot samma information som jag såg i bilder (och upplevde som väldigt far out) trettio år senare. 
informationen som sådan är hög och förklarar själens evolution, polariteter, mörka/negativa entiteter osv. 

Vad handlar Law of One om?
Sammanlagt gjordes 106 sessioner med Ra, så det finns otroligt mycket information. Law of one ger svaren på varför lidande existerar, vad som händer med själen när det utvecklar sig för att nå högre medvetande osv. 
Det berättas också om att det här social memory complex (vilket är en sammansmältning av flera entiter från högre dimensioner som blivit ett gemensamt medvetande) tog kontakt med människan i Egypten för att lära människan om allt detta. law of one som grund handlar om att det inte finns någon separation - utan att allt är ett. Men också att alla medvetanden har möjligheten att välja ljusets väg eller mörkrets väg. Och det är detta som hela vårt universum bygger på - polariteterna mellan dessa två vägar. Valet som görs värderas lika högt och är för att medvetandet ska kunna uppleva allting. Det är alltså möjligt att utveckla sitt medvetande även på mörkrets väg - även om det är väg fylld med mer lidande.
Man gav information till människan om kristaller, healing och hur man skulle bygga pyramiderna som då skulle fungera som healing-stationer. Även tarotkorten presenterades för människan. 
Det som dock hände var att människor la sina egna värderingar i det som presenterades och använde verktygen Ra erbjöd till egen vinning. vilket i sin tur skapade mer lidande. 
Därefter ska Ra dragit sig tillbaka och valde att återvända på 1980talet genom kanalisering. 

Tarotkorten och Law of one
när tarotkortleken presenterades för människan var det inte i den formen vi ser den idag. Endast stora Arkanan presenterades och kort 0 (narren) hette istället The choice. Korten följde också en annan ordning än vad vi ser idag. 
Korten var uppdelade i The mind, The body och The soul (med 7 kort i varje rad). Dessa skulle sedan visa människan hur hon enklast kan utveckla sin själ och sitt medvetande. 
Korten var inte tänkt för spådom, utan endast som förklaringsmodell. 
För att förstå korten talar Ra om tre möjliga tolkningsnycklar:
livets träd (som finns i Kabbalan), astrologi eller arketyper. 
Jag har fastnat för den sista, det är så jag tolkar korten - där varje kort har en vibration och en upplevelse kopplat till sig.
Ra framhåller också vikten av att varje människa har sin egen tolkning och förklaring till korten. 

Mer info om Law of One: https://www.lawofone.info/